Nacht van Loon Estafetteloop

Acties

Wandelen voor IPSO Centrum Midden-Brabant geeft voldoening! Bewegen is gezond! Wandelen in de nacht is avontuurlijk! Wandelen samen in een team is gezellig! Wandelen in estafette houd je vol! Elke reden is een goede motivatie om met ons mee te wandelen.  Wandelen jullie mee? Wie vertel jij over dit mooie evenement?

Van de organisatie van de Nacht van Loont ontvingen wij de volgende informatie.

Stichting Inzet Loont

Stichting Inzet Loont organiseert haar tweede evenement “Samen-voor-Anderen”. Deze keer met een grotere uitdaging, want wij mogen ons verheugen in een samenwerking met Wandelsportvereniging Hart van Brabant. Wij “lopen” dus mee met de ervaring in de organisatie van de traditionele Nacht van Loon.

Nacht van Loon.
Dit jaar vindt de 34-ste Nacht van Loon plaats op 22 en 23 april, met de start om 21.00 uur en de finish 15 uur later om 12.00 uur. Met onze wandeltocht lopen we mee met de deelnemers aan de Nacht van Loon en volgen hetzelfde traject. Het verschil met de prestatie tocht van 15 uur is dat jullie deze tocht volbrengen als teams die in estafette wandelen.

Deelname.
De teams, bestaande uit 10-15 deelnemers, kiezen een teamcaptain die het team inschrijft. Deze captains nodigen wij begin maart uit voor verdere praktische informatie over de tocht en de organisatie. De deelnemende teams betalen geen inschrijfgeld, maar worden uitgedaagd om voorafgaande aan het evenement zich te laten sponsoren. Ook met het zelf organiseren van activiteiten om geld in te zamelen, laten jullie zien het doel van Stichting Inzet Loont te omarmen.

Maatschappelijk doel.
Onze stichting is opgezet als fondsenwerver voor maatschappelijke doelen. Ook 2023 stellen wij de opbrengsten van de evenementen beschikbaar voor de Inloophuizen in Tilburg en Waalwijk. Deze Inloophuizen ontvangen gasten die leven met en na kanker. Iedereen kan zich een beeld vormen wat er gebeurt met mensen die de diagnose krijgen en behandelingen moeten ondergaan. Dat beeld is vaak een stuk minder duidelijk waar mensen mee worstelen na het medische traject. In het moeilijke mentale en fysieke traject ervaren lotgenoten vaak nog pijn, angst, onzekerheid, sociale beperkingen, lastige terugkeer naar het werk, etc. Bij de Inloophuizen, centra voor psychosociale steun, ontmoeten lotgenoten elkaar voor een gesprek met elkaar, voor begeleiding, voor het meedoen aan workshops en activiteiten, voor thema-avonden. Lotgenoten, partners, mantelzorgers vinden elkaar hier.

Oproep.
Vorm een team! Schrijf je in via www.inzetloont.nl! Laat je sponsoren en/of ga voor eigen activiteiten! Steun de Inloophuizen! Samen wandelen-voor-anderen”! op 22 en 23 april!

Deel dit bericht op jouw sociale media